Vergelijk-autoverzekering.nl is onderdeel van mathe kuijpers assurantien en hypotheken b.v. onderstaand treft U onze dienstenwijzer aan. Of download hem in pdf formaat.

Dienstenwijzer

Naam: Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.
KVK nummer: 20123578
BTW nummer: NL 815.482.826

Bereikbaarheid:

Openingstijden:
Van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur
en op zaterdag van 09:00 tot 14:00

Telefoonnummer: 0168-407320

Bezoekadres: Vlietweg 3a, 4759 CE Noordhoek

Correspondentieadres: Postbus 61, 4762 AB Zevenbergen

E-mailadres: info@mathekuijpers.nl | info@premie-vergelijken.nl

Faxnummer: 0168-407498

Wat te doen in geval van nood buiten kantooruren:

Voor dringende noodgevallen zijn wij ook buiten kantooruren te bereiken. Buiten kantooruren krijgt U de voicemail van ons kantoor te horen hier kunt u kiezen voor optie 1 waarna u wordt doorverbonden met een medewerker.

Onder dringende noodgevallen verstaan wij:

Schades met een grote impact zoals:

 • grote brandschades
 • grote waterschades,
 • letsel en overlijden

Overige schades

Voor overige schades kunt U contact met ons opnemen tijdens kantooruren. Indien de desbetreffende medewerker niet opneemt laat dan Uw telefoonnummer achter, zodat hij/zij U zo spoedig mogelijk kan terugbellen hetzij de volgende morgen.

Alarmcentrale

Tevens kunt U ook 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de alarmcentrale. Dit nummer staat vermeld op Uw groene kaart.

Lidmaatschappen en registraties

 • AFM
 • KIFID
 • SEH
 • KVK
 • STFD

Niet iedereen mag bemiddelen en adviseren op het gebied van financiële producten in Nederland. Ons kantoor heeft een vergunning om te bemiddelen en adviseren op het gebied van onderstaande zaken. Ons vergunningsnummer bij de AFM is: 12015590.

Vergunningen van de AFM

Wij hebben een vergunning om te adviseren en bemiddelen op het gebied van onderstaande zaken.

 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten
 • Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet
 • Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet
 • Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen
 • Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen
 • Adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Dit kan zowel per post als via de e-mail t.a.v. de directie. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. (www.kifid.nl)

 • KIFID
 • Postbus 93257
 • 2509 AG DEN HAAG
 • Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut)

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor financiële producten van bepaalde bank/verzekeraars of andere geldverstrekkers.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Geen zeggenschap | Volledig zelfstandig

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Wijze van beloning:

Provisiebasis:
In de premies die u aan verzekeraars betaalt, is een vergoeding (provisie) begrepen die wij ontvangen van onze werkzaamheden. Dit kan een doorlopende vergoeding zijn en/of een eenmalige vergoeding bij het afsluiten van een verzekering.

Feebasis:
Wij kunnen ook met U overeenstemmen dat wij een eenmalig bedrag vragen voor onze dienstverlening. Wij zullen de hoogte van dit bedrag vooraf aan U kenbaar maken en de wijze van onze dienstverlening voor dit product/producten met U bespreken.

Uurtarief:
Uiteraard en indien gewenst kunnen wij onze dienstverlening met U afstemmen op basis van een overeenkomen uurtarief. Neem voor onze tarieven contact met ons op.

Permanente educatie en diploma’s

Onze adviseurs beschikken over de benodigde diploma’s om een zo goed mogelijk advies te geven over de verschillende producten of werken onder toezicht van een gediplomeerd adviseur. Tevens gaan zij jaarlijks terug naar de schoolbanken om hun kennis op peil te houden d.m.v. permanente educatie.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Pas dan kunnen wij optimaal voor u werken.

De juiste gegevens:
Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Het is in Uw belang om wijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Aard van dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’)
 3. Wanneer u in grote lijnen weer wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
 5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s
 6. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.

Via internet bieden wij diverse producten aan op verschillende websites. U kunt producten van ons terugvinden op de volgende websites:

 • www.mathekuijpers.nl
 • www.autoverzekering-afsluiten.nl
 • www.zakelijke-autoverzekering.nl
 • www.premie-vergelijken.nl
 • www.jongeren-autoverzekering.nl
 • www.vergelijk-autoverzekering.nl

Execution only via internet

Via de websites bemiddelen wij op basis van execution only

Indien u besluit om via een van onze websites een verzekering af te sluiten waarbij Uzelf de keuze maakt voor een bepaald product, dan is er sprake van execution only. Bij “execution only” maakt u zelf de keuze voor een verzekering- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn.

Vanwege het feit dat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij bijvoorbeeld schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die uzelf heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

Mocht u kiezen voor deze vorm van verzekeren, dan komt alle aansprakelijkheid die eventueel kan voortvloeien uit de overeenkomst bij U terecht. Heeft u liever een advies neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Wat doen wij voor U bij het afsluiten van een verzekering via internet?

Via onze websites bieden wij u diverse handige tools om verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken en direct online af te sluiten. Tevens zijn wij het aanspreekpunt voor het doorgeven van wijzigingen met betrekking tot Uw verzekeringsovereenkomst.

Hoe volledig is de wijze waarop wij vergelijken?

Helaas beschikken wij niet over alle productgegevens en premies van verzekeringen die in Nederland beschikbaar zijn. Ook bij deze vorm van dienstverlening hebben wij gekozen om te werken met een aantal voorkeursmaatschappijen. Dit betekent dat niet alle verzekeraars worden getoond in de vergelijkingen bij de webmodules. Het kan dus voorkomen dat een direct aanbieder een beter alternatief voor U is of een aanbieder die zich specifiek richt op een bepaalde doelgroep zoals bijvoorbeeld: diverse stichtingen/organisaties/consumentenorganisaties.

Hoe verdienen wij aan het vergelijken van verzekeringen?

Wanneer u via onze website een verzekering afsluit, ontvangen wij hiervoor een eenmalige of doorlopende provisie van de verzekeraar. Van de getoonde verzekeraars ontvangen wij een vergoeding, omdat deze op onze website staan.

Onze website heeft namelijk als doel u te informeren over de meest actuele premies van verzekeringen. Wij ontvangen van klanten of verzekeraars een vergoeding voor de adviesdiensten die wij op kantoor leveren. Indien wij van klanten een vergoeding vragen/ontvangen, dan maken wij de hoogte van dit bedrag vooraf aan U kenbaar.

Hoe vergelijken wij?

Om de vergelijking voor verzekeringen te kunnen maken, vragen wij enkele gegevens van u. Die gegevens gebruiken wij om te bepalen voor welke verzekeringen u in aanmerking komt. Alle verzekeringen waarvoor wij bemiddelen en waarvoor U in aanmerking komt tonen wij vervolgens in een lijst. Daarbij spelen de volgende elementen een rol: de prijs van de verzekering, waarbij de goedkoopste bovenaan staat. Ook kunt u bij ons sommige modules op basis van een sterrensysteem de verzekeringen met elkaar vergelijken.

Bij het vergelijken maken wij gebruik van diensten van Voogd en Voogd verzekeringen en diverse webmodules van verzekeraars bijvoorbeeld Klaverblad, VKG, Intrasurance, RISK, en Monuta.

Gebruik van Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico's zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico's of het verkrijgen van eenfinanciering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

2. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijkenmet hetmaken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld teschetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere "stukjes" van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, datin dit adviesbepaalde gatenk unnenzitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen enzullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uwpersoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? Wij vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Vergelijk goedkoopste autoverzekering

Vergelijk autoverzekeringen vanaf € 7,00 per maand

Hoe werkt het

Hoe werkt het afsluiten van een autoverzekering via vergelijk-autoverzekering.nl

 1. Bereken de premie voor Uw autoverzekering via bereken autoverzekering.
 2. Toets de gevraagde gegevens in.
 3. Vergelijk de premies en de voorwaarden van verschillende verzekeraars.
 4. Selecteer de aanvullende dekkingen welke U wenst mee te verzekeren.
 5. Sluit direct de gewenst verzekering online af let op bij een zakelijke autoverzekering moet U de naam van het bedrijf invullen bij gegevens aanvrager vervolgens vult U bij regelmatige bestuurder de gegevens van de bestuurder in.
 6. Op werkdagen krijgt U binnen 24 uur een reactie of het aangeboden risico is geaccepteerd.
 7. Zodra de verzekering is geaccepteerd ontvangt U een groene kaart en de bijbehorende polis binnen 5 werkdagen.
 8. Controleer Uw polis en groene kaart goed.

Vergelijk autoverzekeringen

Vergelijk autoverzekeringen

Kies de verzekeraars

Kies de verzekeraar en aanvullende dekking

Vraag de verzekering aan

Sluit direct af met korting!

Polis en groene kaart

Na acceptatie volgt de polis en groene kaart

Veelgestelde vragen

Ben ik direct verzekerd

Ben ik direct verzekerd als ik een autoverzekering aanvraag?

Ja, na het aanvragen van een verzekering via internet ontvangt U een dekkingsbevestiging. Na acceptatie door de verzekeraar volgt de polis en groene kaart. Vaak wordt er binnen 1 werkdag na het afgeven van een voorlopige dekking een polis afgegeven of om aanvullende gegevens gevraagd.

Wanneer moet ik mijn auto verzekeren?

Zodra het kenteken is overgeschreven op naam van de eigenaar/ kentekenhouder moet de auto verzekerd worden. Het is in Nederland wettelijk verplicht om de auto minimaal WA te verzekeren.

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de auto uitgebreider te verzekeren tegen bijvoorbeeld brand/diefstal, ruitbreuk en overige van buitenkomende onheilen.

De verzekeringsvormen naast de WA autoverzekering zijn o.a. de Beperkt Casco en All-risk autoverzekering. Voor meer informatie over de verschillen in dekking en soorten autoverzekering en verwijzen wij je naar de pagina soorten en dekkingen?

Kan ik een bestelauto verzekeren?
Ja het is mogelijk om via ons een grijs kenteken autoverzekering af te sluiten voor Uw bestelauto.
Is een verzekeraar verplicht mij te accepteren?

Nee, een verzekeraar heeft bij autoverzekeringen geen acceptatieplicht. Een verzekeraar kan dus besluiten om de aanvraag af te wijzen of de voorlopige dekking in te trekken. Mocht je nergens meer terecht kunnen dan kun je proberen om bij Rialto / de Vereende een autoverzekering aan te vragen.

Execution-only

Als je via vergelijk-autoverzekering.nl een autoverzekering afsluit dan is er sprake van het execution-only principe.

Execution only
maakt het mogelijk om zonder advies online een autoverzekering af te sluiten. Vergelijk-autoverzekering.nl geeft dan ook geen advies over een dekking online. Uiteraard kunt U er ook voor kiezen om de autoverzekering via een van onze adviseurs af te sluiten. Neem dan contact met ons op tijdens onze kantooruren.

Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die U ondervindt door de door U gemaakt keuzes bij het afsluiten van een autoverzekering.

Over ons

Vergelijk-autoverzekering.nl bestaat sinds 2008 en biedt online autoverzekeringen o.b.v. het execution only principe. Via vergelijk-autoverzekering.nl kun je eenvoudig meerdere verzekeraars met elkaar vergelijken en online de gewenste autoverzekering afsluiten met korting.

Wij zijn aangesloten bij de AFM (vergunningen) en KIFID

Wat doen wij voor U bij het afsluiten van een verzekering via internet?

Via onze websites bieden wij U diverse handige tools om een premievergelijking van Uw verzekering te maken en direct online af te sluiten. Tevens zijn wij het aanspreekpunt voor het doorgeven van wijzigingen met betrekking tot Uw verzekeringsovereenkomst. Wij bemiddelen via internet op basis van het execution only principe.

Meer informatie over execution only:

Dit maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van een financieel adviseur een verzekering af te sluiten. Indien U ervoor kiest om via deze website een verzekering af te sluiten is er geen sprake van advies.

Bij ‘execution only’ maakt u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf.

Mocht U kiezen voor deze vorm van verzekeren dan komt alle aansprakelijkheid die eventueel kan voortvloeien uit de overeenkomst bij U terecht.

Heeft U liever een advies over de verschillende producten neem dan contact met ons op.

Volledigheid vergelijking

Helaas beschikken wij niet over alle productgegevens en premies van verzekeringen die in Nederland beschikbaar zijn. Ook bij deze vorm van dienstverlening hebben wij gekozen om te werken met een aantal voorkeursmaatschappijen. Dit betekent dat niet alle verzekeraars worden getoond in de vergelijkingen bij de webmodules. Het kan dus voorkomen dat een direct aanbieder een beter alternatief voor U is. Of bijvoorbeeld een aanbieder die zich specifiek richt op een bepaalde doelgroep, zoals bijvoorbeeld: diverse stichtingen/ organisaties/ consumentenorganisaties.

Hoe komt de vergelijking tot stand?

Om de vergelijking voor verzekeringen te kunnen maken, vragen wij enkele gegevens van u. Die gegevens gebruiken wij om te bepalen voor welke verzekeringen u in aanmerking komt. Alle verzekeringen waarvoor wij bemiddelen en waarvoor U in aanmerking komt tonen wij vervolgens in een lijst. Daarbij spelen de volgende elementen een rol: de prijs van de verzekering, waarbij de goedkoopste bovenaan staat. Tevens kunt U een vergelijking maken van de polisvoorwaarden en het eigen risico. Bij de vergelijking van verzekeringen maken wij gebruik van de diensten van Voogd en Voogd verzekeringen. Tevens maken wij gebruik van modules van verzekeraars bijvoorbeeld Klaverblad, VKG, Intrasurance.

Onze verdiensten

Wanneer u via onze website een verzekering afsluit, ontvangen wij hiervoor een eenmalige of doorlopende vergoeding van de verzekeraar . Van de getoonde verzekeraars ontvangen wij een vergoeding omdat zij op onze website vermeld staan Onze website heeft namelijk als doel u te informeren over de meest actuele premies van verzekeringen. Wij ontvangen van klanten of verzekeraars een vergoeding voor de adviesdiensten die wij op kantoor leveren. Indien wij van klanten een vergoeding vragen/ontvangen dan maken wij de hoogte van dit bedrag vooraf aan U kenbaar.